Doel

 

Om concerten, festivals, musicals of theatervoorstellingen toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden, hebben doven en slechthorenden tolk Nederlands gebarentaal of schrijftolk nodig.

Want ze missen de liederen van muziek of stukken van voorstellingen.

En door inzet van een tolk, beleven de doven en slechthorenden meer van de live/voorstellingen. 

 

Een tolk Nederlands gebarentaal staat bij een voorstelling op het podium of ernaast en vertaalt de teksten en de muziek. De positie op het podium wordt altijd afgestemd met de groep doven en slechthorenden. 

Het is belangrijk dat doven een goed zicht moeten hebben op het podium en de tolk, zodat mimiek, mondbeeld en gebaren goed te volgen zijn. Ook belangrijk dat de tolk goed belicht wordt.. 

 

Bij schrijftolk kunnen de dove of slechthorende bezoekers via de tablet de teksten lezen of via een tekstbalk boven het toneel.

 

Gebarenpodium wil bij alle podiumkunsten toegankelijk maken en ook de bekendheid over de tolken vergroten.

 

We geven de informaties, adviseren bij praktische uitvoeringen (zoals de belichtingen, posities op het toneel voor de tolken), hele goeie samenwerking met de organisaties/producties en het dove publiek en het promoten. 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb