Gebarenpodium

Doel

 

Doven en slechthorenden bezoeken ook graag theatervoorstellingen, musicals, cabaret, muziekconcerten en festivals.

Bij een voorstelling of concert missen zij vaak stukken van de tekst of van de muziek.

Met tolk Nederlands gebarentaal of schrijftolk erbij is er een betere, meer volledige beleving van de live-voorstelling mogelijk.

 

Een tolk Nederlands gebarentaal staat bij een voorstelling op het podium of ernaast en vertaalt de teksten en de muziek. De positie op het podium wordt altijd afgestemd met het gezelschap. 

Het is belangrijk dat doven een goed zicht moeten hebben op het podium en de tolk, zodat mimiek, mondbeeld en gebaren goed te volgen zijn. Ook belangrijk dat de tolk goed belicht wordt.. 

 

Bij schrijftolk kunnen de dove of slechthorende bezoekers via de tablet de teksten lezen of via een tekstbalk boven het toneel.

 

Gebarenpodium wil bij alle podiumkunsten toegankelijk maken en ook de bekendheid over de tolken vergroten.

 

We geven de informaties, adviseren bij praktische uitvoeringen (zoals de belichtingen, posities op het toneel voor de tolken), hele goeie samenwerking met de organisaties/producties en het dove publiek en het promoten.