Voor de theaters of de organisaties van festivals, concerten e.d:

Krijgt U Dove of Slechthorende bezoekers en wilt u toegankelijk maken?

of

Bent U Doof of Slechthorend en wilt graag genieten met de tolk?

of

Wilt u een gesprek over het toegankelijk maken?

 

Dat kan, we komen langs voor een gesprek om alles te bekijken.

 

Mail gerust naar:   gebarenpodium@gmail.com